ตรวจสุขภาพประจำ 2564 พนักงานบริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

    ตรวจสุขภาพประจำ 2564 พนักงานบริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


    วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. จะมีการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานบริษัทฯ บริษัทฯทำการขายสินค้าปกติ แต่ท่านอาจจะได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

    โพสเมื่อ 31/08/2021 09:03:24
    โดย : แอดมิน