ประกาศ ขอให้ระมัดระวังการใช้เครื่องหมายการค้า

    ประกาศ ขอให้ระมัดระวังการใช้เครื่องหมายการค้า


    ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สินค้าให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น ปัจจุบันพบว่าลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายยังได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการนำสินค้าไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อประกอบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของแบรนด์อื่นๆ นั้น ในการนี้ บริษัท จึงใคร่ขอให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกท่านระงับการใช้เครื่องหมายการค้า และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายในทุกช่องทางออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์ม SHOPEE และ LAZADA และช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้ หากยังพบเห็นการกระทำดังกล่าวทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดทำ และผู้เผยแพร่ โดยบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    โพสเมื่อ 15/01/2022 10:32:56
    โดย : แอดมิน